วันที่15ธันวาคม 62
;นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชาสู่สังคมสุขใจ" ณ ตลาดสุขใจ (สวนสามพราน โรสการ์เด้น) โดยนักเรียนนำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมาขาย และสาธิตให้กับผู้เยี่ยมชมงาน
[ชมภาพ]
วันที่ 1ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ ในการนี้ได้เชิญตัวแทนตำรวจจากสภ.สามพราน มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
[ชมภาพ]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรี คุณนายพลอยชมพู รอดรัตนาทูล ภรรยาท่านนายกเทศมนตรี นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรี นายวันชัย ธวัชพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายเทอดศักดิ์ รอดรัตนาทูล เลขานุการนายกเทศมนตรี ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ได้มาร่วมแจกไอศกรีมให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกเทศมนตรีในวันที่ 27 พฤศจิกายน ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด และมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับท่านนายกเทศมนตรี จากนั้นท่านนายกเทศมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะครูและนักเรียน
[ชมภาพ]
วันที่11 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ยังคงสืบต่อไป ในการนี้โรงเรียนให้คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกระทง และจัดหาปลา เพื่อนำมาจำหน่ายในงาน
[ชมภาพ]
วันที่9 พฤศจิกายน 62
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง "นครปฐมเกมส์ 2019" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด และคณะครู นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 2 รายการ ดังนี้
ด.ช.ภัทรพงศ์ ศรีตองอ่อน ได้เหรียญเงิน จากการแข่งขัน หมากฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
ด.ช.วัชรากร มาตตะโก
ได้เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน วิ่งข้ามรั้ว 110 ม. รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
[ชมภาพ]
วันที่3 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด ประจำปี 2562 มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
[ชมภาพ]
วันที่13 ตุลาคม 62
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง
[ชมภาพ]
วันที่ 24 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วย นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มอปท. สังกัด สพป. นครปฐมเขต2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 5 รายการ ดังนี้ คัดลายมือภาษาไทยป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ คัดลายมือภาษาไทย ป.4-6ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 มารยาทไทย ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 และวาดภาพระบายสี ป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
นายแพทย์ ดร.วสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน
มามอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล และตรวจสุขภาพให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
[ชมภาพ]
วันที่ 18 กันยายน 62
นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา และสิ่งของยังชีพแก่นักเรียนที่ยากจน ที่ทโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ในการนี้คณะฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนได้จัดชุดการแสดงต้อนรับ จำนวน 2 ชุด ซึ่งสร้างความประทับให้กับคณะเหล่ากาชาดเป็นอย่างยิ่ง
[ ชมภาพ ]
วันที่ 12 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการวัยรุ่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการควบคุมของอาจารย์ภารณี นิลกรณ์
[ ชมภาพ ]
วันที่ 30 สิงหาคม 62
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ไปร่วมเดินรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีนายอำเภอสามพรานมาเป็นประธานพิธี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 9 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 62
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูํนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวไทย - นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี
[ ชมภาพ ]
แป
วันที่ 31 กรกฎาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
[ ชมภาพ ]
ds
วันที่ 15 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.1-3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา ปีการศึกษา 2562
[ ชมภาพ ]
เก
วันที่ 12 กรกฎาคม 62
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองต่างๆ พนักงาน ลูกจ้าง และโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมใจกันนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดในเขตเทศบาล ตำบลอ้อมใหญ่ ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการฯผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วส
วันที่ 3 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 62 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม
[ ชมภาพ ]
กห
วันที่ 18 มิถุนายน 62
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธิตการดับอัคคีภัย โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดับไฟ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธวัชพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
[ ชมภาพ ]
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คณะครูช่วงชั้นที่ ๒ นำนักเรียนจำนวน 130 คน ครูควบคุม 6 คน ไปศึกษาดูงานกับกองสวัสดิ์ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
[ ชมภาพ ]
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูทุกช่วงชั้น นำนักเรียนไปเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันวิสาขบูชา อันเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
[ ชมภาพ ]
วันพุธที่ 24 เมษายน 62
เทศบาลตำบลอ้อมใหญจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาล ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป มีคณะฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ในการนี้คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ คณะบริหาร และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 16 ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วม 363 คน ครูควบคุม 19 คน
[ชมภาพกิจกรรมวันที่1]
[ชมภาพกิจกรรมวันที่2]
[ชมภาพกิจกรรมวันที่3]

 

วันที่4 ธันวาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน
[ชมภาพ]
วันที่29 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้โอวาทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้มีความตั้งใจในการทำข้อสอบ และเข้าตรวจเยี่ยมการสอบ
[ชมภาพ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 62
นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และว่าที่ร้อยตรี ณภัทร วรรธกวิมล รองปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เพื่อมอบหมายนโยบาย ชี้แจง และรับฟังปัญหาของคณะครู รวมทั้งการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ให้มีความก้าวหน้า จากการติดตามผลงานของโรงเรียน ท่านปลัดฯ ชื่นชมที่คณะครูร่วมกันสร้างผลงานล่าสุดในการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ร่วมกันรักษาเกียรติยศชื่อเสียงให้คงอยู่ต่อไป
[ชมภาพ]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานประจำปีวัดเทียนดัด ประจำปี 2562 โดยมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา และยังมีวงดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด มาให้ความบันเทิงกับผู้มาเยี่ยมชมงานประจำปีของวัดเทียนดัดแห่งนี้
[ชมภาพ]
วันที่8 พฤศจิกายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คุณครูนันทิกาญจน์ ขาวอินทร์ และคุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเรียนรู้การทำกระทงขนมปัง ณ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ เนื่องจากกระทง ขนมปัง สามารถย่อยสลายทางธรรมชาติได้ง่าย มีรูปทรงที่สวยงาม น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ดี และที่สำคัญยังเป็นอาหารให้ปลาในแหล่งน้ำได้อีก ดังนั้น การใช้กระทงจากขนมปัง นอกจากจะเป็นการทำบุญด้วยการให้อาหารปลาแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง
[ชมภาพ]
วันที่ 18 ตุลาคม 62
ในวันที่ 17-18 ต.ค. 62 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ได้ร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด อยู่ในอันดับที่20 จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 18 รายการ ดังนี้
13 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
และเข้าร่วม 2 รายการ
[ชมภาพ]
วันที่ 7 ตุลาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยกำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้กำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
ตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)นำโดยนางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
นางจงรักษ์  โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด เพื่อพิจารณาแผนการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร4
[ชมภาพ]
วันที่ 17 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเข้ารับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
[ ชมภาพ ]
วันที่ 5 กันยายน 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ไปเข้าค่าย วิชาการประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 5-6 กันายน ในกานี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การเข้าค่ายวิชาการครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันที่ 16 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการแสดง SciShow การแสดงแฟชั่นรีไซเคิลของนักเรียนทุกช่วงชั้น
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้น 1-2-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี
[ ชมภาพ ]
พไ
วันที่ 26 กรกฎาคม 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 62 และเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมด้วยคณะฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด โดยมีนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียนได้ให้การต้อนรับ
[ ชมภาพ ]
as
วันที่ 15 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ไม่ค้างคืน) ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2562
[ ชมภาพ ]
เด
วันที่ 10 กรกฎาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีกำหนด 3 วัน คือระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 62 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดการอบรม
[ ชมภาพ ]
วา
วันที่ 27 มิถุนายน 62
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน อนามัยในช่องปาก และให้การตรวจฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
[ ชมภาพ ]
ดก
วันพฤหัสบดีที่ 13 มถุนายนิ 62
โรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครูเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป
[ ชมภาพ ]
s
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน ในการนี้ได้เชิญตัวแทนจาก ร.พ.สต.บ้านใหม่ และตัวแทนตำรวจจาก สภ.สามพราน มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
[ ชมภาพ ]
sa
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 62
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มสตรี และคณะครูจากโรงเรียนเทสบาล ๑ วัดเทียนดัด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่ เข้าอบรม ก่อนจะไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 9 พ.ค. ] [ 10 พ.ค. ] [ 11 พ.ค. ]
วันอังคารที่ 16 เมษายน 62
วัดเทียนดัดจัดงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุในเขตชุมชนวัดเทียนดัด ในการนี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรพระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะบริหาร เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ซึ่งกิจกรรมนี้เทศบาลได้จัดติดต่อกันมาเป็นหลายปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย
[ ชมภาพ ]
   
  [ หน้าถัดไป ]

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง