นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มอบหมายให้ตัวแทนครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป รับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี วัดไร่ขิง
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด ประจำปี 2564 มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานจำนวนมาก
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มอบหมายให้คณะครูระดับมัธยมศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Phizer) ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี วัดไร่ขิง
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เป็นประธานในพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณ 1 ท่าน คือ ครูถนัด ราชเสนา โดยมี นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เเละนายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ตัวเเทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ร่วมอวยพรและมอบของที่ละลึก
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณ บริษัทเครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล (ไทย) จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 2 เข็ม
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ที่จบการศึกษา และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นได้มอบใบประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงผลการเรียน(ปพ.1) เพื่อนำไปประกอบการสมัครเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันมาฆบูชา
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลก และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม ร่วมชมการแสดงของนักเรียน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง ณ วัดเทียนดัด ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของวัด ในการนี้โรงเรียนให้นักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อรู้จักการประดิษฐ์และใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ประเพณีสำคัญของคนไทย
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจำหน่ายธูปเทียนทอง ในงานประจำปี ณ วัดเทียนดัด
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาล๑ วัดเทียนดัด ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด ประจำปี 2563 มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และ ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เป็นประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) และนักเรียนร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ คุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด ซึ่งจากการได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากโครงการ BIF พัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 2 นั้น นักเรียนได้ต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริง โดยนักเรียนได้ร่วมทำกล้วยทอดแจกในงานทอดกฐิน ณ วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง
เวลา 08.30 น. ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ได้จัดพิธีเกษียณอายุราชการ คุรุคารวะ กษิณานุสรณ์ ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับทางโรงเรียน สำหรับผู้เกษียณอายุได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมเครือข่ายในการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิด
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเรียนรู้วิธีการทำกล้วยทอดในโครงการ BIF พัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 2 ณ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องวิทยาศาสตร์
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมโครงการมุ่งสู่ตำบลบ้านใหม่ ปลอดบุหรี่และยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันยาเสพติด
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ตัวแทนครู เและนักเรียนโรงเรียนทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีทันตแพทย์หญิง มนิธี ต่อเศวตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และร่วมเดินรณรงค์ แจกแผ่นพับความรู้ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และโลชั่นกันยุง ให้กับประชาชนตามอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ร.ต.ท.พยงค์ โพธิ์รักษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และตัวแทนครูเข้าร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และรับฟังโอวาทจากนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัดให้การต้อนรับ
ในเวลา 09.00 น.และ 13.00 น. นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ ในการนี้ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการป้องกันตัวเองบุตร หลาน ของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิชาการ ตามแนวคิด Change For Good เทียนดัด รักษ์โลก โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ ชมการแสดง และพาชมงานในซุ้มกิจกรรมแต่ละช่วงชั้น เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะรองนายกเทศมนตรีฯ ได้เดินทางกลับ
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 - 3 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มอบหมายให้นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูนำนักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันมาฆบูชา
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือฯ ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสมุทรสาคร
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารได้จัดกิจกรรม และการแสดง ให้กับเด็กๆในเขตบริการ และในตำบลใกล้เคียง
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก โดยมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีเทียนดัด และคนเก่งศรีเทียนดัด ประจำปีการศึกษา 2562
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และออกเดินทางในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 ณ จังหวัดสระบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการแข่งขันเดินตัวหนอนของนักเรียนชั้นอนุบาล เสร็จการแข่งขันประธานฯมอบเหรียญรางวัลแก่ทีมที่ชนะ เมื่อได้เวลาสมควรแก่เวลา คณะรองนายกเทศมนตรีฯ ได้เดินทางกลับ
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ตัวแทนครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และออกเดินทางในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ การฟื้นฟูป่า การอยู่ร่วมกันของคนกับป่าและชุมชน
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่