วันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2563 ในเวลา 09.00 น.และ 13.00 น. นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงงานกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ ในการนี้ได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการป้องกันตัวเองบุตร หลาน ของตนเอง เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing