วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 โดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ให้การต้อนรับ