วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และตัวแทนครูเข้าร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และรับฟังโอวาทจากนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่