วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน