วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 และวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมโครงการมุ่งสู่ตำบลบ้านใหม่ ปลอดบุหรี่และยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทียนดัด มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันยาเสพติด