วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องวิทยาศาสตร์