วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้คุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเรียนรู้วิธีการทำกล้วยทอดในโครงการ BIF พัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 2 ณ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้