ในวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ได้จัดพิธีเกษียณอายุราชการ คุรุคารวะ กษิณานุสรณ์ ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ นายชาญขณา แขวงอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับทางโรงเรียน สำหรับผู้เกษียณอายุได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก