วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง ณ วัดเทียนดัด ซึ่งถือเป็นงานประจำปีของวัด ในการนี้โรงเรียนให้นักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อรู้จักการประดิษฐ์และใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ประเพณีสำคัญของคนไทย