วันที่10มกราคม 2563

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็ก โดยมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เด็กดีศรีเทียนดัด และคนเก่งศรีเทียนดัด ประจำปีการศึกษา 2562