วันที่11มกราคม 2563

นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ซึ่งทางคณะฝ่ายบริหารได้จัดกิจกรรม และการแสดง ให้กับเด็กๆในเขตบริการ และในตำบลใกล้เคียง