วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 63 นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือฯ ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ จังหวัดสมุทรสาคร