วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) มอบหมายให้นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูนำนักเรียนทุกช่วงชั้น ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ภายในวัดเทียนดัด เนื่องในวันมาฆบูชา