วัน เดือน ปี

กิจกรรม / โครงการ

สถานที่

7 ธ.ค. 61

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

6 ธ.ค. 61

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ ๙

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด / วัดเทียนดัด

1-2 ธ.ค. 61

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

จังหวัดเพชรบุรี

30 พ.ย. 61

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

30 พ.ย. 61

อวยพรวันเกิดนายกเทศมนตรี

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

22 พ.ย. 61

งานประจำปีวัดเทียนดัด (ลอยกระทง)

วัดเทียนดัด

11 พ.ย. 61

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

4 พ.ย. 61

งานทอดกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด

27 ก.ย. 61

งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ(ภาคค่ำ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

27 ก.ย. 61

งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ(ภาคเช้า)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

15 ก.ย. 61

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(คิดวิเคราะห์) ม.1-2-3

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

1 ก.ย. 61

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(คิดวิเคราะห์) ป.1-2-3

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 ส.ค. 61

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

25 ส.ค. 61

อบรมเกี่ยวกับการประกัน สมศ.รอบใหม่

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

24 ส.ค. 61

ป.1-2-3 ทัศนศึกษา (พาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา)

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)

21-22 ส.ค. 61

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ กองสวัสดิ์

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ / จังหวัดสุพรรณบุรี

20 ส.ค. 61

สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

18-20 ส.ค. 61

เมืองกาญจน์วิชาการ '61

จังหวัดกาญจนบุรี

17 ส.ค. 61

คณะครูนำนักเรียนพบนายกเทศมนตรี

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

10 ส.ค. 61

ป.4-5-6 ทัศนศึกษา(พาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา)

วัดพระปฐมเจดีย์ / พระราชวังสนามจันทร์ / ตลาดน้ำดอนหวาย

9 ส.ค. 61

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

4 ส.ค. 61

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(คิดวิเคราะห์) ป.4-5-6

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

3 ส.ค. 61

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ป.1-2-3)

พุทธมณฑล

3 ส.ค. 61

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา-รังสิต

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา-รังสิต คลอง 6

1 ส.ค. 61

กิจกรรมวันภาษาไทย+วันสุนทรภู่

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 ก.ค. 61

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

26 ก.ค. 61

คณะครู-นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

26 ก.ค. 61

พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

25 ก.ค. 61

ถวายเทียนพรรษา

วัดสิรินธรฯ วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดคลองอ้อมใหญ่

24 ก.ค. 61

กิจกรรมหล่อพรรษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

11-13 ก.ค. 61

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ป.4-5-6)

วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

4-6 ก.ค. 61

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ม.1-2-3)

วัดตะคร้ำเอน ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

28 มิ.ย. 61

พิธีเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

25 มิ.ย. 61

คณะพระธรรมทูตออกเผยแพร่ธรรม

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

24 มิ.ย. 61

สำนักงานขนส่งฯสาขาสามพรานอบรมเกี่ยวกับการจราจร

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

20 มิ.ย. 61

เดินรณรงค์ไข้เลือดออกระบาด

บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่

14 มิ.ย. 61

พิธีไหว้ครูประจำปี

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

12 มิ.ย. 61

เทศบาลให้ความเกี่ยวกับการระงับเหตุเพลิงไหม้

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

12 มิ.ย. 61

รับทุนการศึกษาบริษัทไทยเฟิงจำกัด

บริษัท ไทยเฟิง จำกัด

31 พ.ค. 61

วันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 พ.ค. 61

วันวิสาขบูชา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

27 พ.ค. 61

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

10 พ.ค. 61

ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

17 เม.ย. 61

ประเพณีสงกรานต์วัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด

13 เม.ย. 61

ประเพณีสงกรานต์อ้อมใหญ่

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

11 เม.ย. 61

รดน้ำดำหัวนายกฯ และฝ่ายบริหาร

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

29 มี.ค. 61

ประชุมที่สำนักงานเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

28 มี.ค. 61

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

23-26 มี.ค. 61

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

20-21 มี.ค. 61

โครงการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

19 มี.ค. 61

โครงการโรงเรียนสีขาว

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

16 มี.ค. 61

พิธีแสดงมุทิตาจิตครูสุมารีย์ สวนเวียง

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

15 มี.ค. 61

โครงการเปิดโลกวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 ก.พ. 61

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

13 ก.พ. 61

กีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

9 ก.พ. 61

เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

8 ก.พ. 61

ประชุมประจำเดือนครูและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

8 ก.พ. 61

เหล่ากาชาดนครปฐมมอบทุนเด็กยากจน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

8 ก.พ. 61

สาธิตการเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

7 ก.พ. 61

ตำรวจครูแดร์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียนชั้น ป.5

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

6 ก.พ. 61

ป.1-3 เข้าค่ายลูกเสือฯ (ไม่พักค้างคืน)

ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครปฐม

28 ม.ค. 60

คณะครูร่วมงานประจำปีวัดสิรินธร

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

26 ม.ค. 61

แนะแนว ม.3 เรียนต่อ

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

20-21 ม.ค. 61

โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด

โรงแรมกนกกาญจน์ / ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

17-18-19 ม.ค. 61

ภาพเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ชุดที่ 1)

ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

17-18-19 ม.ค. 61

ภาพเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ชุดที่ 2)

ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

17-18-19 ม.ค. 61

ภาพเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ชุดที่ 3)

ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

13 ม.ค. 61

วันเด็กแห่งชาติ (เทศบาลอ้อมใหญ่)

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

12 ม.ค. 61

วันเด็กแห่งชาติ (โรงเรียนเ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

26-28 ธ.ค. 60

กีฬาสี-2560 ชุดที่ 1

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

26-28 ธ.ค. 60

กีฬาสี-2560 ชุดที่ 2

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

26-28 ธ.ค. 60

กีฬาสี-2560 ชุดที่ 3

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

25 ธ.ค. 60

ดูแลผู้สูงอายุ (เทศบาล)

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

21 ธ.ค. 60

ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

5, 8 ธ.ค. 60

โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

10-11 ธ.ค. 60

อบรมโรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 พ.ย. 60

ดูงานโรงเรียนพอเพียง ท.๕ วัดพระปฐมเจดีย์

โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์

19 พ.ย. 60

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

3 พ.ย. 60

งานลอยกระทงวัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด  ต.บ้านใหม่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

29 ต.ค. 60

งานกฐินสามัคคีวัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด  ต.บ้านใหม่  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

26 ต.ค. 60

ถวายดอกไม้จันทน์ รัชกาลที่ 9

วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

28 ก.ย. 60

งานเกษียณอายุราชการ(ผอ.เสา-อ๋อย-ไก่)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

26 ก.ย. 60

ธนาคารออมสินมาเปิดบัญชีเงินฝาก

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

1 ก.ย. 60

ทัศนศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)

พระราชวังบางปะอิน / อุทยานประวัติศาสตร์ /

29 ส.ค. 60

สมาร์ทเทรนเนอร์(ลดเวลาเรียนฯ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

29 ส.ค. 60

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

18 ส.ค. 60

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

16 ส.ค. 60

ทัศนศึกษา (ช่วงที่ 3)

วัดพระปฐมเจดีย์ / พระราชวังสนามจันทร์ / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

11 ส.ค. 60

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

27 ก.ค. 60

สมาร์ทเทรนเนอร์(ลดเวลาเรียนฯ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

12 - 14 ก.ค. 60

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ม.1-2-3)

วัดตะคร้ำเอน   ต.ตะคร้ำเอน  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี

11 ก.ค. 60

ถวายเทียนพรรษา

วัดเทียนดัด วัดอ้อมใหญ่ วัดสิรินธร วัดคลองอ้อมใหญ่

5-6-7 ก.ค. 60

เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ป.4-5-6)

วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

4 ก.ค. 60

หล่อเทียนพรรษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

2 ก.ค. 60

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

20 มิ.ย. 60

อยุธยาวิชาการ

เทศบาลนครศรีอยุธยา

10 มิ.ย. 60

แข่งขันสะเต็ม

แฟชั่นไอร์แลนด์ กรุงเทพฯ

8 มิ.ย. 60

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

31 พ.ค. 60

วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

28 พ.ค. 60

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

13 เม.ย. 60

สงกรานต์บุปผชาติ อ้อมใหญ่

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

31 มี.ค. 60

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

27-31 มี.ค. 60

ประกันคุณภาพ-ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

5 มี.ค. 60

เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา '59

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

21 ก.พ. 60

สมาร์ทเทรนเนอร์(ลดเวลาเรียนฯ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

13 ก.พ. 60

ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์มัธยม

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

11 ก.พ. 60

อบรมการใช้ห้องสะเต็มศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

10 ก.พ. 60

เลือกตั้งกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

8 ก.พ. 60

หาเสียงเบือกตั้งกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

6 ก.พ. 60

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

30 ม.ค. 60

ประกาศนโยบายต้านบุหรี่

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

20 ม.ค. 60

แนะแนว ม.3 เรียนต่อ

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

13 ม.ค. 60

วันเด็กแห่งชาติ (โรงเรียนเ)

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

9 ม.ค. 60

ติดตั้งห้องสะเต็มศึกษา

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

6-7 ก.ย. 59

ค่ายวิชาการ ม.1-2-3

ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

5-6 ก.ย. 59

ค่ายวิชาการ ป.4-5-6

ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.มะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 มิ.ย. 59

พิธีไหว้ครู

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด