ติดต่อสอบถาม

สถานที่ติดต่อ...   โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เลขที่...   1/1 หมู่ 1
ตำบล...   บ้านใหม่
อำเภอ...   สามพราน
จังหวัด...   นครปฐม
รหัสไปรษณีย์...   73110
โทรศัพท์...   02-4290777
โทรสาร...   02-4290777 ต่อ 104