นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันที่ 20 กันยายน 62
ตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)นำโดยนางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
นายแพทย์ ดร.วสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน
มามอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล และตรวจสุขภาพให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
[ชมภาพ]

วันที่ 20 กันยายน 62
นางจงรักษ์  โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด เพื่อพิจารณาแผนการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร4
[ชมภาพ]

 

วันที่ 18 กันยายน 62
นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา และสิ่งของยังชีพแก่นักเรียนที่ยากจน ที่ทโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ในการนี้คณะฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนได้จัดชุดการแสดงต้อนรับ จำนวน 2 ชุด ซึ่งสร้างความประทับให้กับคณะเหล่ากาชาดเป็นอย่างยิ่ง
[ ชมภาพ ]
วันที่ 17 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเข้ารับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
[ ชมภาพ ]
วันที่ 12 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการวัยรุ่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการควบคุมของอาจารย์ภารณี นิลกรณ์
[ ชมภาพ ]
วันที่ 5 กันยายน 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ไปเข้าค่าย วิชาการประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 5-6 กันายน ในกานี้ นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การเข้าค่ายวิชาการครั้งนี้ด้วย
[ ชมภาพ ]
วันที่ 30 สิงหาคม 62
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ไปร่วมเดินรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยมีนายอำเภอสามพรานมาเป็นประธานพิธี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 16 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการแสดง SciShow การแสดงแฟชั่นรีไซเคิลของนักเรียนทุกช่วงชั้น
[ ชมภาพ ]
วันที่ 9 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 62
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
คณะครูช่วงชั้นที่ 3 นำนักเรียนระดับชั้น 1-2-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพาหนูสู่โลกกว้างทางปัญญา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหวง จ.ปทุมธานี
[ ชมภาพ ]
วันที่ 2 สิงหาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 2 นำนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูํนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวไทย - นาเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
ใบประกอบวิชาชีพ KSP e-Service
ใบประกอบวิชาชีพ KSP School
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

21 September, 2019 11:16 -ปรับปรุง
 

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : TD-Admin