นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558
d  <> ปีการศึกษา  2557
d  <> ปีการศึกษา  2556

 

 
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2561
โรงเรียนได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 2 ราย ได้แก่ครูกุลวิณ ถานะกอง และ ครูพวงแก้ว โคจรานนท์ โดยในภาคเช้าเป็นการแสดงมุทิตาจิตรดน้ำอวยพร ภาคค่ำมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของคณะครูและมอบของที่ระลึกแด่ครูผู้เกษียณ
[ ภาคเช้า ]
[ ภาคค่ำ ]
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 3 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่มาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูช่วงชั้นที่ 1 ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรที่จะมาให้การอบรมตามโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการ มีนายเด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงาน การอบรมจะเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ป.1-3
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 61
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดกิจกรรมออกเป็นฐาน จำนวน 13 ฐาน นักเรียนจะต้องเข้าเรียนตามฐาน จนครบทุกฐาน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันที่ 18 สิงหาคม 2561
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะครูนำนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ ที่จังหวัดกาญจนบุรี "เมืองกาญจน์วิชาการ '61" ซึ่งการแขงขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561
[ ผลการแข่งขัน ]
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดทักษะทางวิชาการ งานเมืองกาญจน์วิชาการ '61 เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ห้องทำงาน ในการนี้นายกฯ ได้ให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเทศบาล และอวยพรให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
คณะครูนำนักเรียนในระดับชั้น ป.4-5-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม เช่นองค์พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และตลาดน้ำดอนหวาย นักเรียนไปทัศนศึกษา จำนวน 184 คน
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกมะลิ และนำกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
[ ชมภาพทั้งหมด ]
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ(การคิดวิเคราะห์) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-5-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.เด่น แก้วพงษา พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรการอบรม
[ ชมภาพทั้งหมด ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
 

 

 

19 October, 2018 0:08
พิกัดของโรงเรียน  ละติจูด (Latitude) = 13.701211  ลองติจูด (Longtitude) = 100.241494

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : กุลวิณ ฐานะกอง