นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการฝ่ายบุคลากร
โครงการฝ่ายการเงินและพัสดุ
โครงการฝ่ายอาคารสถานที่
โครงการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 

 
 
รับโอนย้ายครูเอกประถม เอกภาษาไทย เอกคอมพิวเตอร์ และเอกคณิตศาสตร์ ติดต่อที่กองการศึกษาเทศบาลอ้อมใหญ่ ในวันเวลาราชการ
ทีมจัดสวนถาดแห้ง คว้ารางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคกลาง ครั้งที่ 13 อยุธยาวิชาการ '60
นางเสาวลักษณ์  อินแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปร่่่วมแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2017 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี โดยมีนางเสาวลักษณ์  อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นประธาน
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียยเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด จัดพิธีทำบุญประจำปี โดยมีนางเสาวลักษณ์  อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นประธาน
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดหล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสี่ท่าน ทำหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
[ อ่านต่อ ]
นายทศพล  รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดหล
[ อ่านต่อ ] 
คณะผู้นิเทศ Smart Trainner ได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอน
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
[ อ่านต่อ ]
อบรมตามโครงการ STEM EDUCATION
โรงเรียนจัดอบรมครูเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สะเต็มศึกษา
[ อ่านต่อ ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำคณะครูและนักเรียนเวียนเทียนรอบพระเจดีย์วัดเทียนดัด
[ อ่านต่อ ]
เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2560
[ อ่านต่อ ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝ่ายวิชาการได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับนักเรียน
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
 
         
สถิติผู้เข้าชม        
       
22 June, 2017 23:10        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

สร้างสรรค์โดย : กุลวิณ ฐานะกอง