นางดารารัตน์  สมบูรณ์สิน
รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี (SAR)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

ภาพกิจกรรมต่างๆ
s


d  <> ปีการศึกษา  2562
d  <> ปีการศึกษา  2561
d  <> ปีการศึกษา  2560
d  <> ปีการศึกษา  2559
d  <> ปีการศึกษา  2558

วันที่ 18 ตุลาคม 62
ในวันที่ 17-18 ต.ค. 62 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำโดยนางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ได้ร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด อยู่ในอันดับที่20 จากโรงเรียนทั้งหมด 131 โรงเรียน ได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 18 รายการ ดังนี้
13 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
และเข้าร่วม 2 รายการ
[ชมภาพ]
วันที่13 ตุลาคม 62
นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด และตัวแทนครู เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง
[ชมภาพ]
วันที่ 7 ตุลาคม 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยกำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้กำหนดการจัดสอบ เป็นเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
[ชมภาพ]
วันที่ 24 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด พร้อมด้วย นางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มอปท. สังกัด สพป. นครปฐมเขต2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 5 รายการ ดังนี้ คัดลายมือภาษาไทยป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ คัดลายมือภาษาไทย ป.4-6ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 มารยาทไทย ม.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่1 และวาดภาพระบายสี ป.1-3 ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
ตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)นำโดยนางสาวสุรัชญา อ่วมแย้ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับทางเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยนายทศพล รอดรัตนาทูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
[ชมภาพ]
วันที่ 20 กันยายน 62
นายแพทย์ ดร.วสิทธิ์ ณ สุขสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน
มามอบเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล และตรวจสุขภาพให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
[ชมภาพ]

วันที่ 20 กันยายน 62
นางจงรักษ์  โตรักษา รองนายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด เพื่อพิจารณาแผนการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร4
[ชมภาพ]

 

วันที่ 18 กันยายน 62
นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา และสิ่งของยังชีพแก่นักเรียนที่ยากจน ที่ทโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ในการนี้คณะฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนได้ร่วมให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนได้จัดชุดการแสดงต้อนรับ จำนวน 2 ชุด ซึ่งสร้างความประทับให้กับคณะเหล่ากาชาดเป็นอย่างยิ่ง
[ ชมภาพ ]
วันที่ 17 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะเข้ารับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ
[ ชมภาพ ]
วันที่ 12 กันยายน 62
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการวัยรุ่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จัดโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการควบคุมของอาจารย์ภารณี นิลกรณ์
[ ชมภาพ ]

[ หน้าถัดไป ]

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
as การพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
ใบประกอบวิชาชีพ KSP e-Service
ใบประกอบวิชาชีพ KSP School
Active Learning
IT NEWS
ICONFINDER
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถิติผู้เข้าชม        
hit counter    

 

 

18 October, 2019 21:11 -ปรับปรุง
 

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

Webmaster : TD-Admin