Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
นางเสาวลักษณ์ อินแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียน
สถิติครู-นักเรียน
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
รายงานประจำปี
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หลักสูตรสถานศึกษา-53
ระเบียบวัดผลประเมินผล
มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการงานบริหารวิชาการ
โครงการงานบริหารงบประมาณ
โครงการงานบริหารงานบุคลากร
โครงการงานบริหารทั่วไป

 

 
 
นางเสาวลักษณ์  อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
[ อ่านต่อ ]
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเทียนดัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560
นายทวี  ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
[ อ่านต่อ ]
นายทวี  ทรัพย์รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนะจะเริมพิธีหล่อเทียนพรรษา
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันอยธุยาวิชาการ
[ อ่านต่อ ]
นางเสาวลักษณ์ อินแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อสมทบในการนำเทียนพรรษาไปถวายวัดภายในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน 4 วัด และนอกจากนี้ได้นำคณะครูไปเป็นวิทยาการและร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
[ อ่านต่อ ]
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ประกอบพิธี ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
[ อ่านต่อ ]
ทีมจัดสวนถาดแห้ง คว้ารางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการภาคกลาง ครั้งที่ 13 อยุธยาวิชาการ '60 และนอกจากนั้นยังได้อีก 4 เหรียญทองจากกิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 วาดภาพระบายสี ม.1-3 ประดิษฐ์เศษวัสดุ ม.1-3 และโครงงาน กอท.เหรียญเงิน 2 เหรียญ จากรายการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ม.1-3 และโครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-6 เหรียญทองแดง 4 เหรียญจากทักษะคอมพิวเตอร์ ม.1-3 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-3 คัดลายมือ ม.1-3 และโครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-3
นางเสาวลักษณ์  อินแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด นำนักเรียนไปร่่่วมแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2017 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
[ อ่านต่อ ]

[ หน้าถัด>>> ]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูลสารสนเทศ (SIS)
ระบบประเมินคุณภาพภายใน
ระบบโอเน็ต
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ร.ร.เทศบาล๒ว้ดอ้อมใหญ่
Active Learning
 
สถิติผู้เข้าชม        
AmazingCounters.com
     
15 August, 2017 15:09        

โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ โทร ๐๒-๔๒๙๐๗๗๗

สร้างสรรค์โดย : กุลวิณ ฐานะกอง