วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด มอบหมายให้ คุณครูศรัณยา เจริญจิตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด ซึ่งจากการได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากโครงการ BIF พัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 2 นั้น นักเรียนได้ต่อยอดขยายผลกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริง โดยนักเรียนได้ร่วมทำกล้วยทอดแจกในงานทอดกฐิน ณ วัดธรรมปัญญาราม บางม่วง