วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นางดารารัตน์ สมบูรณ์สิน รองผู้อำนวยการฯรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด นำคณะครูไปร่วมจำหน่ายธูปเทียนทอง ในงานประจำปี ณ วัดเทียนดัด